You Gui Wan Sun Ten Capsules 100's


Item #:

299BC

Price:

Login to See Pricing

You Gui Wan Capsules

 

Ingredients:

 

·         Rehmannia cured root tuber (shu di huang)

·         Chinese yam rhizome (shan yao)

·         Lycium fruit (gou qi zi)

·         Deer antler (lu jiao fen)

·         Chinese dodder seed (tu si zi )

·         Eucommia stem bark (du zhong)

·         Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu)

·         Dong quai root (dang gui)

·         Sichuan aconite cured lateral root (zhi fu zi)

·         Cassia bark (rou gui)

Loading...