Tao He Cheng Qi Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

618BC

Price:

Login to See Pricing

Persica & Rhubarb Combination

Tao He Cheng Qi Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Peach seed (tao ren)

·         Chinese rhubarb root & rhizome (da huang)

·         Cinnamon twig (gui zhi)

·         Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao)

·         Mirabilitum (mang xiao)

Loading...