Zhi Gan Cao Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

410BC

Price:

Login to See Pricing

Licroice (baked) Combination

Zhi Gan Cao Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Rehmanniae (sheng di huang)

·         Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao)

·         Fructus Cannabis (huo ma ren)

·         Fructus Jujubae (da zao)

·         Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang)

·         Ramulus Cinnamomi (gui zhi)

·         Radix Ophiopogonis (mai men dong)

·         Radix Ginseng (ren shen)

·         Colla Corii Asini (e jiao)

Loading...