Xing Su San Sun Ten Capsules 100's


Item #:

112BC

Price:

Login to See Pricing

Apricot & Perilla Formula

Xing Su San Capsules

 

Ingredients:

 

·         Apricot seed (xing ren)

·         Platycodon root  (jie geng)

·         Ginger root (sheng jiang)

·         Chih-ko fruit (zhi ke)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Pinellia root (zhi ban xia)

·         Citrus peel (chen pi)

·         Perilla leaf (zi su ye)

·         Jujube fruit (da zao)

·         Peucedanum root (qian hu)

·         Chinese licorice root (gan cao)

Loading...