Shi Quan Da Bu Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

360BC

Price:

Login to See Pricing

Ginseng & Tang-Kuei Ten Combination

Shi Quan Da Bu Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Astragalus root (Huang qi)

·         Asian ginseng root (Ren shen)

·         Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)

·         Dong quai root (Dang gui)

·         Rehmannia unprocessed root tuber (Sheng di)

·         Chinese peony root without bark (Bai shao)

·         Poria sclerotium (Fu ling)

·         Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong)

·         Cassia bark (Rou gui)

·         Chinese licorice root & rhizome (Gan cao)

Loading...