Ling Gui Zhu Gan Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

382BC

Price:

Login to See Pricing

Hoelen & Atractylodes Combination

Ling Gui Zhu Gan Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Hoelen fungus  (fu ling)

·         Cinnamon twig (gui zhi)

·         Atractylodes root (bai zhu)

·         Chinese licorice root (zhi gan cao)

Loading...