Jia Wei Gui Pi Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

351BC

Price:

Login to See Pricing

Ginseng, Longan, & Bupleurum Combination

Jia Wei Gui Pi Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Astragalus root (huang qi)

·         Oriental ginseng root

·         Atractylodes root (bai zhu)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Jujube fruit (da zao)

·         Longan fruit

·         Polygala root (yuan zhi)

·         Zizyphus seed (suan zao ren)

·         Aucklandia lappa root (mu xiang)

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Gardenia fruit (zhi zi)

·         Bupleurum root (chai hu)

·         Dry Ginger root (gan jiang)

Loading...