Du Huo Ji Sheng Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

874MBC

Price:

Login to See Pricing

Tu Huo & Loranthus Combination

Du Huo Ji Sheng Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Pubescent angelica root (du huo)

·         Loranthus twig & leaf (sang ji sheng)

·         Eucommia stem bark (du zhong)

·         Achyranthes foot (niu xi)

·         Large-leaf gentiana root (qin jiao)

·         Cassia bark (rou gui)

·         Siler root (fang feng)

·         Sichuan lovage rhizome (chuan xiong)

·         Dong quai root (dang gui)

·         Poria sclerotuim (fu ling)

·         Asian ginseng root (ren shen)

·         Rehmannia cured root tuber (shu di huang)

·         Sichuan aconite cured lateral root (pao fu zi)

·         Chinese lcorice root & rhizome (gan cao)

Loading...