Chai Hu Qing Gan Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

174BC

Price:

Login to See Pricing

Bupleurum & Rehmannia Combination

Chai Hu Qing Gan Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Angelicae sinensis (dang gui)

·         Radix Bupleuri (chai hu)

·         Radix Rehmanniae (sheng di huang)

·         Radix Paeoniae rubra (chi shao)

·         Fructus Arctii (niu bang zi)

·         Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong)

·         Fructus Forsythiae (lian qiao)

·         Radix Scutellariae (huang qin)

·         Fructus Gardeniae (shan zhi zi)

·         Radix Trichosanthis (gua lou gen)

·         Radix Glycyrrhizae (gan cao)

·         Radix Saposhnikoviae (fang feng)

Loading...